MUDr. Zuzana Kabrhelová


Roztoky - Obránců míru 2341
telefon: 605 346 275

Kněževes - Na Hlavní silnici 155
telefon: 731 173 638

                                                       Ceník

Výkon      Cena v Kč
Vydání potvrzení o zdravotním stavu (úřady, organizace)               100,-
Úprava menstruačního cyklu (oddálení na vlastní žádost)               200,-
Aplikace i.m. injekce (Depo Provera)               100,-
Provedení kardiotokografického záznamu (CTG)               300,-
Provedení orálního glukosového tolerančního testu (oGTT)               100,-
Aplikace vakcíny proti karcinomu čípku               100,-
UZV               400,-
I. trimestrální screening na vrozené vývojové vady            1 200,-
Obrázek plodu                50,-
Určení pohlaví plodu na žádost rodičů               200,-
Ošetření neregistrované pacientky               300,-
Vyšetření vč. UZV a sepsání žádosti k přerušení těhotenství            1 200,-
Vyšetření pacientky bez zdravotního pojištění  (včetně cytologie) bez UZV   400,-  až 1000,-
Zavedení IUS Mirena včetně tělíska           5 000,-
Zavedení IUS  s Cu, AG včetně tělíska           1 500,-
Zavedení tělíska bez  materálu           1 000,-
Jednorázová plastová zrcadla               30,-
Těhotenský ultrazvukový balíček           2 600,-
Inhalace Entonox (rajský plyn) např. při zavedení tělíska              350,-
Odběry na pohlavní choroby na vlastní žádost           2 700,-