MUDr. Zuzana Kabrhelová


Roztoky - Obránců míru 2341
telefon: 605 346 275

Kněževes - Na Hlavní silnici 155
telefon: 731 173 638

              Nové pacientky přijímáme
                po telefonické domluvě.

                     ordinace Roztoky

   

                         ordinace Kněževes

O nás

Profesní životopis MUDr. Zuzana Kabrhelová

Osobní údaje:

Jméno a příjmení, titul: Zuzana Kabrhelová MUDr.
Datum narození: 15. 01. 1963

Vzdělání:

 • LF UK Praha absolv. 1989
 • Gymnázium Nad štolou, Praha 7

Postgraduální  vzdělávání:

 • Atestace I.stupně v oboru gynekologie a porodnictví absolv. 1992
 • Licence lékařské komory k samostatnému výkonu lékařské praxe  1995

Pracovní zkušenosti:

 • 1989 - 1996  nemocnice Slaný
 • 1996  soukromá ambulance  +  spolupráce s gynekologicko - porodnickým odd.Slaný- operace, vedení porodu, pohotovostní služby
 • 2007 - 2008  zahraniční stáž  gyn. odd. Malta, Libye
 • 2009   pohotovostní služby a vedení porodů Hořovice

Jazyk:

 • Angličtina
 • Ruština

Naše ordinace:

Obě ordinace jsou vybaveny ultrazvukovým a kardiotokografickým přístrojem (přístroj na monitorování ozev plodu).

Služby:

 • Komplexní péče o těhotné až do termínu porodu
   I  + II . trimestrální screening na vrozené vývojové vady
  Screening preeklampsie v I trimestru

  Ultrazvukové screeningy ve 20 . t.t   a  32 t.t.
  od 38.t.t. monitorování ozev plodu kardiotokografickým přístrojem.
 • 4D Ultrazvuk plodu
 • Komplexní gynekologická péče včetně ultrazvukových vyšetření.
 • Vyšetření diabetu v graviditě.
 • Od 38. týdne monitorování srdeční akce plodu a děložní činnosti pomocí kardiotokografu(monitoru).
 • Všechny metody moderní antikoncepce ( vaginální kroužky, nitroděložní tělíska,
  laparoskopické sterilizace - v nemocnici Slaný
  ).
 • Péče o ženu v peri a postmenopause.
 • Spolupráce se špičkovými centry reprodukční medicíny.
 • Očkování novou vakcínou Gardasil a Cervarix proti rakovině děložního čípku
  (nákaze HPV).
 • Malé i velké chirurgické výkony ve spolupráci s gynekologicko-porodnickým odd. Slaný.